+420 773 233 222 info@gabionyhranice.cz
Specialisti na gabiony
zpevnění svahu - opěrné zdi, ploty, prodej materiálu

Gabionové PLOTY

Oplocení z gabionu je bezúdržbové, má nadčasový vzhled, variabilní,
v kombinaci s treláží (prázdných košů) možné doplnit plot o zeleň.

 

Nejběžnější šířky plotů 30cm, 40cm, 50cm

!!pozor neplatí, čím užší plot, tím levnější a jednodušší!!

 

ŠÍŘKA PLOTU 30cm

Doporučení: Realizujte gabionový plot o šířce 30cm.

V případě, že jej stavíte na původním betonovém základu starého plotu a beton je zachovalý s nížšími náklady na úpravu než s náklady na demontáž a uskladnění.

V případě realizací na střeše garáží, atiky a podobně, kde statika únostosti konstrukce širší gabion neumožňuje. Nejčastější případy u bytových domů, kde jsou zahrady bytů na střeše podzemních garáží a gabion slouží na oddělení předzahrádek bytů. Gabion tvoří nejčastěji kamennou podezdívku a treláže (prázdné koše) pro rostliny. Viz. př. naše realizace "Byty Nová Karolina Ostrava" nebo "Šantovka Living Olomouc".

Argumenty pro tato doporučení jsou popsány v textech
nejběžnější mýty, výhody a nevýhody.

 

Nejbežnější mýty:

Užší plot je atomaticky levnější a méně pracný - z našich zkušeností to rozhodně není pravda.

Úspora - použijete o cca 250kg kamene méně na bm u plotu výšky 1,5m (oproti u nás nejčastější realizované šířce plotu 40cm). Úspora za kámen na plotě o délce 15m, výšce 1,5m bude cca 2250 kč.

Úspora - na samotné gabionové konstrukci bude na plotě o délce 15bm a výšce 1,5m, cca 2000,- (oproti u nás nejčastější realizované šířce plotu 40cm).

Úspora celkem cca 4300,- . Když si odečteme cca 5500,-  za 9ks stabilizačních sloupků, tak už jste v mínusu.
Plus další náklady na výkopové práce pro betonový základ, beton, práce, ukotvení stab. sloupků atd.. Pak není v případě realizace na ,,zelené louce,, co počítat.

Výhody:
 • využití starého betonového základu původního plotu - za nás asi jediný objektivní argument
 • úspora 10cm pozemku - zhodnocení této výhody je k poměru nákladů a výsledku individuální
 

Nevýhody:

 • betonový základ - pokud nestavíte na starém upraveném betonovém základu povůdního plotu, tak doporučujeme všem, kteří si chtějí gabionový plot realizovat sami, aby si u plotu šířky 30cm betonový základa udělali
 • nutná montáž stabilizačních sloupků
 • pokud se plot nezakládá na jedné rovině ( pozemek není rovný a nechcete v nejvyšším místě pozemku gabion utopit ), tak se ve většině realizací vytvářejí v základu pro gabion odskoky. Trefit odskok v betonovém základu je s ohledem na odchylky v délce sítí a nápletů pro laika náročné. Velmi často se setkáváme i se špatným projektování odskoků, které nezohledňuje výšku oka sítí, provázání košů nebo prostřihů atd.
 • stížené skládaní kamene v místě stabilizačního sloupku - pokud máte koš šířky 30cm a odečtete nejbežnější stab.sloupek 60x60, tak Vám na obklad zůstane přibližně 12cm na každé straně a stojí to pak hodně úsilí přebírat kámen a vyskládat to tak, aby Vám sloupek v gabionu ,,nesvítil,,.
 • gabionový plot se velmi obtížně se stab.sloupkama rovná. U realizace svépomocí je velmi pravděpodobné, že se Vám gabion někde zvlní a bude potřeba jej vyrovnat
 • menší výběr vhodného kamene do pohledové strany - když si zvolíte všestranně skládané pohledové strany plotu a nasypete si kámen do koše šířky 30cm, je velmi často obtížné najít si v koši dostatečné množství vhodného kamene na všechny pohledové strany. Záleží pak na lomu a množství kamene vhodného pro pohledové strany. V praxi se nám velmi často stává, že si pak jako ,,Popelky,, musíme kámen do pohledových stran z hromady ručně vybírat    
 • Omezení použité frakce kamene - v případě volby plotu šířky 30cm jste omezeni na drobnější frakci - nejběžni 63/125. Větší frakci nepoužijete nebo velmi obtížně vybíráním drobnějších, různým štípáním kamene a podobně
 
 

ŠÍŘKA PLOTU 40cm

 • Z praxe asi nejvhodnější zvolená šířka, která ve většině případů nevyžaduje betonový základ, ale pouze základovou spáru s hutněným štěrkovým ložem hloubky 15-20cm
 • Výjimkou je nestabilní podloží, navážka, a podobně
 • Stabilizační sloupky doporučujeme jen u samostatně stojících pilířů a plotů nad 1,7m výšky
 • Nepůsobí tak mohutně jak plot šířky 50cm
 • Typizované prohazovací schránky nevyžadují dodatečné úpravy. Schránka má v prostřední části, které se do sebe zasunují, dostatečné krytí
 • Plot omezeně plní i funkci ,,opěrné zídky,, a unese výškový rozdíl v terénu max. do 30cm (naše doporučení). Pokud se rozhodnete navýšít terén z některé strany plotu, je potřeba dodržovat některé zásady zpětného zásypu gabionu. To znamená natáhnout pás geotextílie a hutnit vhodnou zeminou (ne jíl) bez větších kusů kamenů, betonů atd.. Alespoň prvních 20cm.  
 

 

ŠÍŘKA PLOTU 50cm

 • Tato zvolená šířka opět ve většině případů nevyžaduje betonový základ, ale pouze základovou spáru s hutněným štěrkovým ložem hloubky 15-20cm
 • Výjimkou je nestabilní podloží, navážka, a podobně
 • V praxi nejčastěji používáme, když je realizovaný gabion z části opěrná stěna a z části plot
 • Také v případech, kdy je nižší plot resp. podezdívka př.1m a do něj jsou kotveny sloupky pro klasický pletivový plot, 2d nebo 3d panely.

Horizontální vs. vertikální oka

Při realizacích výhradně používáme oka 10x5 vertikálně (na stojáka) a to z důvodů větší variability při nápletech na délku. Délka se lépe skláda ze sítí, když mají oka po 5cm na délka, než když jsou po 10cm na délku. Výška po 10cm se dá vždy upravit výškou základu pod gabionem.

Gabionové PLOTY
Gabionové PLOTY
Gabionové PLOTY
Gabionové PLOTY
© 2024 GabionyHranice.czwebSEO.cz - tvorba webových stránek, web stránky, čtení